Repossi

Repposi poljoprivredne mašine su dizajnirane sa posebnom pažnjom ka potrebama savesnog kupca i rezultat su kontinuiranog rada i stabilnog i dugotrajnog odonosa sa kupcima.

1) Posebna pažnja posvećena je obradi stočne hrane.

Repossi grablje daju odlične rezultate sa svakom tipom stočne hrane. Vode ka proizvodima visoke klase time što ne kupe zemlju i kamnje i time olakšavaju sušenje na terenu. Analize pokazuju da Repposi grablje u značajnoj meri olakšavaju sušenje zelene mase u polju i kupe samo ono što se može smatrati prirodnom količinom prašine sa zemlje. Ovakav rad održava nivo kvaliteta stočne hrane vrlo visokim, što ima pozitivne posledice na nutritivne faktore koji utiču na životne uslove stoke. Pravilnom upotrebom kvalitetnog sena (sa malim sadržajem prašine) moguće je držati bakterije u mleku pod kontrolom. Takođe bolje sušenje u polju omogućava uštedu energije tokom operacija uklanjanja vlage.

2) Posebna pažnja posvećena rukovaocu mašinom.

Svi Repposi proizvodi usklađeni su sa najvišim standardima bezbednosti. Mnogi modeli dolaze sa ugrađenim kompletnim hidrauličnim prenosom ( bez opruga ). Takođe, Repposi mašine olakšavaju manevrisanje i na polju i na putu. Savršeno se prilagođavaju svakom terenu zahvaljujući brzini i lakoći kojom se prilagođava njihova radna visina.

3) Poslednje, mnogo pažne je posvećeno suzdržavanju troškova rada

Čak i Repposi mašine najšireg radnog zahvata (naročito vučene mašine) mogu se koristiti upotrebom traktora male snage, što obezbeđuje značajne uštede u potrošnji dizel goriva. Osim toga , mnogi od uređaja smanjuju vreme potrebno za instalaciju i na taj način smanjuju troškove rada . Repossi oprema zahteva veoma nizak nivo održavanja ( redovna promena filtera i zamenu hidrauličnog ulja i korišćenje specijalnih maziva ) i dizajniran je za maksimalnu snagu i izdržljivost.